1st Domain

Clearinghouse

Hvad er Trademark Clearinghouse? kort fortalt

Trademark Clearinghouse (TMCH) er en service der er oprettet for at hjælpe varemærkeindehavere med at anvende deres intellektuelle/ immaterielle rettigheder med fordel, men også for at opnå mulighed for at beskytte samme. TMCH en integreret del af ICANN’s nye gTLD-program for lancering af over 1000 nye generiske top level domæner – et program der netop nu er i fuld gang med at blive lanceret!

Du vil opnå at kunne:

 • registrere, opbevare og anvende dine varemærke data i en samlet database
 • registrere domæner i en særlig Sunrise forperiode. Få fortrinsret til de nye domænetyper

Du vil desuden få følgende juridiske fordele:

 • potentielle registranter (tredjemand) vil blive advaret om, at de muligvis er på vej til at krænke din varemærkeregistrering
 • advarslen vil have en præventiv effekt, reducere antallet af krænkelser
 • skulle advarslen blive siddet overhørig, vil advarslen stadig blive betragtet som afgivet rent juridisk. Dette vil være en fordel i en eventuel fremtidig fremtidigklagesag.

1-domain tilbyder desuden at registrere dine varemærker i TMCH. Læs mere om vores dedikerede TMCH registreringsservice.

Du kan allerede nu præregistrere nye generiske topdomæner hos 1-domain. Servicen er gratis.

Klik her for at fortsætte.

De registries / hostmastere der ligger bag de nye domæneendelser er pålagt, at skulle tilbyde beskyttelsesmekanismer for varemærkeindehaveres rettigheder. Dette understøttes af Trademark Clearinghouse. TMCH er en database hvori varemærkeindehavere kan registrere deres varemærker før og under lanceringen af ​de ​nye generiske topdomæner, og derved opnå en række fordele:

Når du har fået registreret dine varemærker i TMCH, vil alle fremtidige domæne registranter desuden blive advaret, hvis de er i færd med at registrere et domæne der matcher dine varemærker. Dette har naturligvis en præventiv effekt overfor potentielle domænehajer. Denne service gælder i Sunrise og Landrush faserne.Såfremt en registrant, på trods af advarslen, vælger at registrere domænet, skal denne inden da bekræfte at have modtaget asdvarslen. Dette kan senere være en fordel, hvis du ønsker at rejse en klagesag.

 

Du kan allerede nu præregistrere nye generiske topdomæner hos 1-domain. Servicen er gratis. Klik her for at fortsætte.

Du er også velkommen til, at kontakte vores Account Management Team på support@1-domain.dk.

Tjenester, der tilbydes af TMCH:

Varemærker er beskyttet af TMCH på to måder: Med en Sunrise Service og med en Varemærkekrav Service (alert service).

1-domain tilbyder desuden at registrere dine varemærker i TMCH. Læs mere om vores dedikerede TMCH registreringsservice.

TMCH Sunrise Service – Adgang til forhåndsregistrering:

Sunrise perioden er en indledende præregistrerings periode på mellem 30 og 60 dage, dette inden en ny domæneendelse lanceres frit til alle. Varemærkeindehavere kan drage fordel af Sunrise ved i en forrunde, at kunne registrere de domænenavne, der matcher deres varemærker. Bemærk, at disse varemærket skal være registrerede og validerede i TMCH, samt have dokumenteret og fået godkendt dokumentation for aktiv brug.

Det er obligatorisk for alle nye generiske topdomæner at tilbyde en Sunrise periode. For varemærkeindehavere er minimumkravet til at deltage heri, at have et valideret varemærke i Trademark Clearinghouse.

Hvis dit varemærke ikke er registreret hos TMCH, kan du ikke deltage i Sunrise præregistrering.

 

Varemærkeindehavere kan registrere deres IP-rettigheder direkte hos TMCH eller gennem en akkrediteret agent.

Dedikeret TMCH service – vi klarer alt!

1-domain, der er akkrediteret agent for Trademark Clearinghouse, tilbyder en dedikeret TMCH registreringsservice, der sikrer en smidig og strømlinet proces med at indsamle og indsende alle de nødvendige oplysninger til TMCH.
Læs mere her.

akkrediteret agent for trademark clearinghouse

Hvis du vælger at anvende 1-domain’s dedikerede TMCH registreringsservice sikrer vi, foruden at validere dine varemærker hos TMCH, at de tilknyttede SMD filer og etiketter oprettes.

Efter verifikationen, vil IP-rettighederne blive gemt centralt og kan herefter bruges til at registrere det tilsvarende domænenavn under Sunrise perioden for ethvert nyt gTLD – altså før alle andre potentielle registranter får samme mulighed. Med én enkelt registrering i TMCH, kan der arbejdes, registreres og beskyttes på tværs af alle 1000+ nye gTLD lanceringer. Denne proces og service er i høj grad designet til at gradligt reducere de administrative omkostninger og tidsforbruget for varemærkeindehavere.

Vi vil endelig holde dig løbende ajour om alle kommende begivenheder, lanceringer, regler og Sunrise lanceringer.

TMCH overvågning og advarsler:

Advarsel til tredjemand og information om potentielle krænkelser.

Overvågningsservicen kommer i forbindelse med Sunrise og evt. Landrush periode. Det er en meddelelses-service, der fungerer som advarsel overfor både potentielle domæneregistranter samt varemærkeejere om eventuelle overtrædelser. Servicen dækker alle de over 1000 nye generiske topdomæner der vil blive lanceret.

Tjenesten fungerer således:
En potentiel domæneansøger vil modtage en advarsel, hvis man forsøger at registrere et domænenavn matchende et varemærke, der er registreret i TMCH.
Hvis ansøgeren, efter modtagelse og godkendelse af meddelelsen, går videre med og gennemfører registreringen af domænenavnet, vil varemærkeejeren modtage en meddelelse om hændelsen, så vedkommende kan reagere.

Hvis du vælger at bruge 1-domain’ dedikerede TMCH registreringsservice, vil vi holde dig personligt opdateret om alle hændelser.

Accepterede Varemærker

Følgende typer varemærker kan accepteres og verificeres af Trademark Clearinghouse:

 • Registrerede varemærker;
 • Varemærker beskyttede af love eller traktater;
 • Domstolsvaliderede varemærker;
 • Alle andre varemærker, der udgør ’Intellectual Property’ (IP) rettigheder i henhold til registriets politik og som opfylder Trademark Clearinghouse ‘ kvalifikationskrav.

I tilfælde af, at andre typer af varemærker er accepteret på en administrators anmodning, vil supplerende retningslinjer relateret til disse, blive offentliggjort nogen tid før Sunrise.

Registrerede varemærker

Et registreret varemærke er et nationalt eller regionalt (dvs. multinationalt) mærke der er registreret i det primære og/eller officielle varemærkeregister for den pågældende jurisdiktion hvori varemærket er registreret. Det betyder, at det givne varemærke skal være registreret hos de nationale myndigheder, og skal være registreret på det tidspunkt, det forelægges til kontrol hos Trademark Clearinghouse.

Følgende betragtes ikke som registrerede varemærker, og vil ikke være berettiget til optagelse i TMCH:

 • Varemærkeansøgninger;
 • Varemærker registreret af en by, stat, provins eller region i landet;
 • Internationale varemærkeansøgninger foretages via Madrid -systemet, med mindre den tilgrundliggende varemærkeregistrering har national virkning;
 • Registrerede varemærker, der er annullerede, ugyldiggjorte eller har været genstand for en protest eller berigtigelsessag

Følgende betragtes ikke som registrerede varemærker, men kan være berettiget til optagelse i Trademark Clearinghouse under en anden type varemærke:

 • Kendte eller berømte varemærker (med mindre de også er registreret);
 • Uregistrerede varemærker (herunder sædvaneret);
 • Varemærker, godkendt via domstol;
 • Varemærker beskyttet i henhold til lov eller traktat;
 • Andre mærker, der omfatter intellektuel/ immateriel ejendomsret.

Følgende registrerede varemærker vil ikke blive accepteret af Trademark Clearinghouse:

 • Et registreret varemærke der indeholder en top level domæneendelse, f.eks. ”icann.org” eller “.ICANN”
 • Et allerede registreret varemærke, påført et punktum (“.”), f.eks. vil ”deloitte.” ikke blive accepteret;
 • Ethvert registreret varemærke, der ikke indeholder bogstaver, tal, ord eller DNS-gyldige tegn.

Varemærker beskyttet af love eller traktater

For varemærker, der er beskyttet ved lov eller traktat, gælder det, at den pågældende lov eller traktat skal have været trådt i kraft på det tidspunkt, varemærket forelægges Trademark Clearinghouse for optagelse. Disse varemærker kan omfatte, men er ikke begrænset til oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser.

Følgende mærker betragtes ikke som varemærker, der er beskyttet ved lov eller traktat og vil ikke være berettiget til optagelse i Trademark Clearinghouse:

 • Varemærke-ansøgninger eller ansøgninger om beskyttelse af et varemærke;
 • Kendte eller berømte varemærker (med mindre disse også er beskyttet af en lov eller traktat);
 • Den amerikanske stats varemærker;
 • Internationale varemærkeansøgninger foretaget via Madrid-systemet;
 • Registrerede varemærker, der er annulleret, ugyldiggjort eller har været genstand til opposition eller en berigtigelsessag.

Følgende betragtes ikke som varemærker, der er beskyttet ved lov eller traktat, men kan være berettiget til optagelse i Trademark Clearinghouse under en anden type varemærke:

 • Registrerede varemærker;
 • Uregistrerede varemærker (herunder sædvaneret);
 • Varemærker, godkendt via domstol;
 • Andre varemærker, der omfatter intellektuelle/ immaterielle ejendomsrettigheder.

Bemærk venligst, at for at et varemærke kan blive godkendt til Sunrise registrering, skal det være specifikt beskyttet af en gældende lov eller traktat, der var gældende den 26. juni 2008 eller før.

Følgende mærker vil ikke blive accepteret af Trademark Clearinghouse, også selvom de er beskyttet ved lov eller traktat:

 • Ethvert varemærke, beskyttet i henhold til lov eller traktat, der i det store hele er et domæne eller en domæneendelse såsom “icann.org” eller “.icann”
 • Ethvert varemærke, beskyttet i henhold til lov eller traktat, der starter med eller indeholder punktum (“.”), f.eks. vil ”deloitte.” ikke blive accepteret.
 • Ethvert varemærke, beskyttet i henhold til lov eller traktat, der ikke indeholder bogstaver, tal, ord eller DNS-gyldige tegn.
 • Ethvert mærke beskyttet i henhold til en lov eller traktat, som kun gælder for en bestemt region, by eller stat.

Varemærker, godkendt via domstol

Varemærker, der er godkendt gennem en domstolsafgørelse eller en anden retslig procedure på nationalt plan, kan være varemærker med sædvaneret og/eller kendte varemærker.
I det tilfælde, hvor et varemærke er blevet valideret via en retssag, skal den retslige myndighed have eksisteret som en kompetent domstol på datoen for den pågældende kendelse eller dom. Enhver myndighed, der måtte henvises til, skal fremstå med autenticitet og skal være i besiddelse af de specificerede rettigheder, således at det ikke bliver nødvendigt for Trademark Clearinghouse at konsultere eksterne ressourcer. Med andre ord, Trademark Clearinghouse vil ikke bruge tid og kræfter på at verificere at myndigheden rent faktisk eksisterer.

Følgende mærker betragtes ikke som retsligt indførte varemærker og vil ikke være berettigede til optagelse i Trademark Clearinghouse:

 • Varemærke-ansøgninger eller ansøgninger om beskyttelse af et varemærke;
 • Den amerikanske stats varemærker;
 • Internationale varemærkeansøgninger foretaget via Madrid-systemet;
 • Registrerede varemærker, der er annullerede, ugyldiggjorte eller har været genstand for en protest, opposition eller berigtigelsessag.

Følgende betragtes ikke som retsligt validerede varemærker, men kan være berettiget til optagelse i Trademark Clearinghouse under en anden type varemærke:

 • Registrerede varemærker;
 • Varemærker beskyttet i henhold til lov eller traktat;
 • Andre mærker, der udgør en immateriel ejendomsret.

Følgende varemærker vil ikke blive accepteret af Trademark Clearinghouse, også selv om de måtte være retsligt validerede:

 • Ethvert retsligt valideret varemærke, der består af et domæne eller en domæneendelse såsom “icann.org” eller “.icann”;
 • Ethvert retsligt valideret varemærke, der starter med eller indeholder punktum (“.”), f.eks. vil ”deloitte.” ikke blive accepteret;
 • Ethvert retsligt valideret varemærke, der ikke indeholder bogstaver, tal, ord eller DNS-gyldige tegn.
 • Ethvert retsligt valideret mærke, der kun gælder for en bestemt region, by eller stat.