1st Domain

Alle landene nedenfor har indført restriktioner, der forhindrer internationale virksomheder fra at registrere domænenavne. I lande som Norge kun lokale virksomheder kan registrere domæner.

Indtast venligst domænetype, du ønsker at registrere

Eks.: internet.dk. Udelad http://www. i søgningen

Ledande i användning av Lokal Agent Service

1st Domain arbetar med att göra begränsade domäner tillgängliga för våra kunder. 1st Domain är idag världsledande i att använda Lokal Agent Service för domänregistreringar – en tjänst som även kallas Lokal Proxy service eller Lokal Agent Service. Oavsett om det sker genom våra lokalt registrerade kontor eller genom en betrodd lokal agent kan du hos oss få den viktiga landsdomänen som andra registratorer inte har möjlighet att registrera dig för.

När man gör affärer lokalt, vare sig det är i Finland, Kroatien, Thailand, Malaysia eller någon annanstans, behöver du alla de viktiga lokala domänerna. Det ger lokal trovärdighet åt din webbplats, och ger dig nästan ovärderlig lokal boost med sökmotorer och att locka trafik till din webbplats.

Nedan hittar du en komplett lista över de länder där 1st Domain erbjuder Lokal Agent Service för domänregistrering.

Hvad er Lokal Agent Service?

I flera länder krävs lokal närvaro för domänregistrering. Ofta är det den administrativa kontaktpersonen som ska vara bosatt i det land där domänansökningen görs.

Krav och registreringsprocesser varierar mycket mellan olika länder. För att göra din registreringsprocess så enkel som möjligt, erbjuder 1st Domain Local Presence service. Denne service kallas även Lokal Proxy service eller Lokal Agent Service. Det är ett avtal som auktoriserar oss att vara din lokala domänkontaktperson, som är respekterad och accepterad av registreringsmyndigheterna.

En lokal adress till den registrerade krävs i länder som Norge, Finland, Kanada, Albanien och många andra. Här nedan hittar du en komplett lista över länder som kräver Lokal Agent Service, som 1st Domain erbjuder.

Användarcertifikat

1st Domain utfärdar ett användarcertifikat till våra kunder som använder vår Lokal Agent Service. Detta säkrar dina rättigheter till dina domännamn.

Hur registrerar du domäner i länder med restriktioner?

Välj domän från listan, läs reglerna och se om ditt valda domännamn är tillgängligt med hjälp av vår sökfunktion. I nästa steg kommer du komma välja den lokala tjänsten. Eller så kan du enkelt kontakta oss via e-post på

Villkor för Local Presence Service

1st Domain / Web Solutions ska vid varje tidpunkt vara registrator av ett proxy-domännamn. Vi kommer fortsätta med att förnya domännamnet så länge gällande årsavgifter betalas i tid. Förbetalda årsavgifter återbetalas ej.

Om ett proxy-domännamn används till olaglig kommunikation i förhållande till men inte begränsat till, lokal lagstiftning, kommer 1st Domain radera eller inaktivera domännamnet omedelbart. Om ett domännamn används för kommunikation av innehåll av oetisk eller omoralisk karaktär, kommer domännamnet spärras tills innehållet ändrats för att uppfylla villkoren.

1st Domain eller Web Solutions-agenten tillhandahåller tjänsten i god tro men kan inte garantera mot oförutsedda avbrott eller avbrott i tjänsten. I händelse av att vi instruerats av en domänmyndighet, domstol eller motsvarande institution att antingen ändra den juridiska strukturen i ett domännamn eller radera den helt, kommer vi att göra detta utan fördröjning, och kan inte på något sätt hållas ansvariga för de inträffade omständigheterna.

1st Domain är berättigade till att efter eget gottfinnande och utan att informera Kunden, uppdatera adressdata eller överföra ägarskapet av proxytjänst-domännamnet mellan sina lokala agenter.

Du accepterar att du, med din vetskap, med domännamnet inte på något sätt eller i någon form överträder en tredje parts varumärke eller andra rättigheter, eller överträder någon direkt eller indirekt lag eller procedur i det relevanta landet och utanför det. Om det däremot vid någon tidpunkt bedöms av 1st Domain att domännamnet kan bidra till en sådan överträdelse, har vi rätt att agera självständigt för att skydda oss själva, och kan utan begränsning vidta åtgärder, såsom att göra domänen inaktiv, överföra det till en ny innehavare eller radera domännamnet.

Det är uttryckligen inte tillåtet att använda vår proxytjänst med avsikt att köpa och sälja domännamn. Varje domännamn som finns vara "till salu" kommer omedelbart göras inaktivt eller raderas. Det kan göras undantag för en generisk domän och i sådana fall ska detta uttryckligen avtalats före beställningen av domännamnet.

"Du accepterar att försvara, gottgöra och hålla 1st Domain skadelösa från och mot varje förlust, skada eller omkostnad, härunder rimliga advokatkostnader som följer av varje krav, ärende, begäran eller tvist som grundar sig i eller i samband med respektive registrering av proxydomännamn, proxydomänöverföring eller användning av ett proxydomännamn."

I händelse av att en klagan inlämnats mot 1st Domain eller dess agent, antingen direkt eller via en lokal domstol eller agent, eller ett tvistlösningsförfarande eller liknande, har vi ingen skyldighet att försvara domänregistreringen eller delta i en sådan process. 1st Domain kan välja att instruera vår klient att inom 7 dagar inlämna bevis för en legitim rätt till domänen, eller på annat sätt nå ett skriftligt avtal med oss om hur man ska reagera på klagan.

I händelse av förlust av ett domännamn eller förlust av en tjänst under en period, kan 1st Domain eller vår agent inte hållas ansvariga för eventuella förluster som vår klient, direkt eller indirekt drabbas av, då 1st Domain underrättat om möjligheten för sådana förluster eller skador. När en lokal agent används istället för vårt lokala kontor, har vi utsett agenten efter noggrant övervägande men kan inte på något sätt eller i någon form hållas ansvariga för handlingar från agentens sida nu eller i framtiden.

Land
TLD
Registrations Gebyr
Årlig agent afgift