1st Domain

Er dit domæne ledigt?

Eks.: internet.dk. Udelad http://www. i søgningen

GENEREL SERVER INFORMATION:

Alle vore webservere er Windows 2000 servere.

Når du har lagt din hjemmeside op på dit webhotel skal du sørge for at startsiden hedder et af følgende; index.html, index.htm, default.asp, index.cgi, index.php eller index.wml

Alle webservere har som standard installeret følgende funktioner:

CGI-scripts: Active State Perl

På dit webhotel hos os kan du umiddelbart benytte dig af CGI-Scripts som er tilpasset Windows systemet. I de fleste tilfælde kan det også lade sig gøre at benytte tilsvarende CGI-Scripts som er lavet til UNIX platformen. Dog skal du være opmærksom på at nogle UNIX relaterede funktioner som f.eks. sendmail og diverse CPAN moduler ikke kan benyttes. Hvis du er i tvivl kan du spørge din programmør, eller der hvor du har hentet CGI-Scriptet.

Da CGI-Scripts afvikles på en Windows 2000 Server behøver du ikke at skrive stien til PERL interpeteren. Windows 2000 Server finder selv ud af at det er et CGI-Script som skal afvikles ud fra navngivningen af filen.

CGI-Scripts kan afvikles i /cgi-bin/ kataloget eller et hvilket som helst underliggende katalog.

For at afvikle CGI-Scripts skal filens endelse være: .cgi eller .pl

MySQL database

Som standard er der ikke oprettet nogen MySQL database til dit webhotel. Ønsker du at benytte dig af MySQL skal du kontakte os for at få oprettet en database. Når databasen er oprettet vil du få tilsendt de nødvendige database oplysninger.

NB: Vi yder kun support i meget begrænset omfang på MySQL databaser. Det forventes at brugeren har grundlæggende erfaring med MySQL for at kunne benytte denne type database. Har du ikke dette vil vi anbefale dig at benytte en Access database.

Access database

Det er muligt at benytte sig af Access databaser på alle vore webhotel løsninger. Måden hvorpå du får forbindelse til din database gøres uden ODBC forbindelse.

Du skal lægge din Access database i mappen /database/. Denne mappe har skriveadgang og kan ikke tilgås fra internettet. Herved beskyttes dine data imod uautoriseret download af din database.

PHP 4

På alle vore webhotel løsninger kan du benytte dig af PHP4. Du kan afvikle PHP4 scripts i /www/ kataloget eller et hvilket som helst underliggende katalog.

PHP scripts skal have endelsen .php for at kunne afvikles.

ASP

På alle vore webhotel løsninger er det muligt at benytte sig af ASP (Active Server Pages). Det er muligt at afvikle ASP scripts i /www/ kataloget eller et hvilket som helst underliggende katalog.

For at få den bedste afvikling af ASP scripts på dit webhotel bør du følge nedenstående råd.

 1. Benyt kun 'Sessions' i det omfang det er højst nødvendigt. Et godt alternativ er at benytte 'Cookies' som ofte kan udføre samme funktion. 'Sessions' har en timeout på 20 minutter. Derfor kan forkert brug af 'Sessions' betyde at din ASP kode kører langsomt, idet tidligere uafsluttede 'Sessions' benytter dine ressourcer.
 2. Husk at lukke dine forbindelser ned efter brug. Åbner du f.eks. en forbindelse ved 'conn.open' så skal du huske at lukke den igen ved 'conn.close' når du ikke benytter den mere.
 3. Frigiv ressourcer når du ikke benytter dem længere. Laver du f.eks en forbindelse til en COM komponent eller ligende ved 'Set rs = Server.CreateObject( "ADODB.Recordset" )' bør du også frigive denne ressource når du ikke benytter den mere ved kommandoen 'Set rs = Nothing'. Dette gøres typisk nederst på din ASP side.
Er du i tvivl er der altid gode råd og vejledning at hente på www.eksperten.dk
WAP

Du kan benytte dig af WAP (Wireless Application Protocol) på alle vore webhotel løsninger. Det er muligt at afvikle WAP sider i /www/ kataloget eller et hvilket som helst underliggende katalog. Dog vil vi råde dig til at oprette et særligt katalog til brug for WAP.

For at kunne benytte dig af 'WAP' skal din start side ende med .wml

JMail

Alle vore webservere har installeret JMail version 4. Du bør være opmærksom på at der er forskel på tidligere versioner af JMail og version 4. Disse versioner er nødvendigvis ikke kompatible.

For at kunne benytte JMail skal du angive adressen på den SMTP server du ønsker at benytte til afsendelse af E-mail. Vil du benytte vores SMTP server skal du benytte følgende IP adresse '212.130.48.54'. Da vores SMTP server er sat op med et AntiRelay System, skal du sikre dig at enten afsender E-mail adressen eller modtager E-mail adressen, er en E-mail konto som du har oprettet under dit webhotel. Er dette ikke tilfældet vil afsendelsen blive afvist af vores mailserver. Benytter du en anden SMTP server bør du undersøge hvilke AntiRelay regeler der er sat op for den pågældende server ved at tage kontakt til serverens administrator.

Frontpage 2002 Extensions

FrontPage 2002 Extensions er standard mulighed i alle vore webhotel løsninger. Du skal dog være opmærksom på at vi ikke installerer FrontPage 2002 Extensions ved webhotel oprettelsen. Ønsker du at benytte dig af FrontPage 2002 Extensions skal du kontakte os for at få installeret serverudvidelsen.

Hvis du benytter dig af FrontPage 2002 Extensions skal du være opmærksom på at du udelukkende bør benytte FrontPage til at publicere din hjemmeside med. Benytter du et FTP program vil dette kunne ødelægge serverudvidelserne og din side vil derfor ikke fungere efter hensigten. Ofte vil vi lukke ned for FTP adgangen, hvis du beder om at få oprettet FrontPage 2002 Extentions.

FTP / FRONTPAGE:

FTP, WS-FTP_Lite
Upload: Hvordan får jeg mine hjemmesider lagt på internettet – i mit webhotel ?

Vi får ofte stillet spørgsmål om upload. Det er naturligt, at dette ikke er dagligdags stof for vores 1. gangs kunder. Hertil er at sige: begyndelsen kan være en smule forskellig fra hvordan man ellers til daglig er vant til at bruge sine programmer og pc. Når man først er kommet igang er det let og dette sikrer, at dit site løbende kan vedligeholdes og fornyes – hvilket er essentielt.

Anvendelse af FTP-program.

Et FTP-program er et stifinder-lignende program, hvor der er to sæt vinduer: et lokalt og et fjernt (remote). Filhåndteringen mellem de to vinduer foregår v hj a FTP (File transfer protocol) når du har forbindelse til internettet. Du kan f. eks. downloade et freeware program der hedder: WS_FTP. Den følgende vejledning er baseret på dette program.

Før du kan se det websted du vil arbejde med (uploade til) skal du sætte forbindelsen op.

Når du trykker på knappen CONNECT kommer du til nedenstående ”Egenskaber for session”.

Her skal du udover dit domænenavn (eller IP-adresse) anvende den USER-ID(USERNAME) og password du får opgivet, når dit web-hotel er oprettet.

Når du så er på, kan du uploade dine filer til biblioteket: www. Husk, at din startfil skal hedde: index.htm.

For at skifte til www biblioteket skal du dobbelt klikke på www mappen.

Når du uploader tekst-filer (html-filer) markerer du i ASCII, ellers binary. Hvis du uploader en html-fil som binary kan du senere få vanskeligheder når du skal redigere filen. Når du uploader flere filer (billeder og html) så brug auto. (1)

Ved upload markerer du de lokale filer og biblioteker du vil have lagt på nettet (2) hvorefter du trykker på pilen. (3)

Du kan også foretage småændringer i html-koden/teksten ved at markere en fil, trykke på view, hvorefter filen kommer frem i notepad, hvor du kan redigere. Når du lukker notepad bliver spurgt om du vil gemme ændringerne. (For de lidt mere øvede).

FrontPage 2000
Upload med Frontpage.

Du opretter dit websted v.hj.a. MS Frontpage. Du kan udgive dine sider direkte fra dette program.

Herom er det nødvendigt at komme med nogle kommentarer, idet der er fordele og ulemper ved at lade et program, der ikke er udviklet specielt til dette formål, styre dine handlinger. Især tidligere udgaver af Frontpage har tilbøjlighed til tage magten fra dig og styre hvad der skal publiceres, og kan programmet ikke finde og se dit websted er mulighederne mindre end hvis du bruger et FTP-program. Hvis du på den anden side opbygger dit websted med anvendelse af nogle af Fontpage’s specielle faciliteter skal du bruge et webhotel der understøtter FRONTPAGE-extensions. Disse optager en del plads på dit websted men giver mulighed for f. eks. counter(tæller), web-bot, temaer og specielle formater og objekter. (Afhænger af version). I denne situation skal du bruge Frontpage til upload for at være sikker på at specialiteterne virker.

Vil du starte uploaden skal du finde ”Publish frontpage web” eller ”udgiv websted” i fil-menuen:

Dernæst skal du angive adressen på dit webhotel og trykke på "Udgiv".

Efter du har valgt udgivelsesstedet skal du indtaste de brugeroplysninger som du har modtaget fra os.

Herefter vil FrontPage automatisk kopiere dine filer til dit webhotel.

Hvis du oplever at fx. din tæller eller andre FrontPage komponenter ikke virker korrekt skyldes dette ofte at henvisningen til konponenten fra din hjemmeside ikke er konfigureret korrekt. Dette kan du rette ved at følge nedenstående vejledning:

Efter du har udgivet dit web-sted skal du åbne dette i FrontPage.

Du bliver herefter bedt om at skrive adressen på dit webhotel. Det er vigtigt at du skriver hele adressen incl. http:// Tryk herefter på "Åben"

Herefter bliver du bedt om dine brugeroplysninger som du har modtaget fra os.

Når du er tilsluttet dit web-hotel, kan du så vælge at opdatere dine hyperlinks.

Når opdateringen er gennemført vil du få en meddelelse. Herefter kan du lukke web-stedet.

Nu skulle de FrontPage komponenter du benytter dig af virke efter hensigten.

E-mail

Oprettelse af egne E-mail konti
Administration af mail-hotel under dit Web-hotel.

Vejleding i oprettelse af nye e-mail konti under dit domæne:

Gå ind på din web administrator adresse https://pop3.1-domain.dk (Denne vejledning forudsætter at du har valgt English i Language)

Du skal nu skrive dit brugernavn og din adgangskode som du har fået udleveret af os.

Du får nu et oversigtsbillede hvor du kan se dit domæne i højre side af billedet. Klik på dit domæne.

Hvis det er første gang du skal oprette e-mail til dit domæne vil der kun stå en e-mail konto. Dette er din administrator konto. Kontoen har til formål at give dig adgang, men kan dog også benyttes til at modtage e-mails. Du bør IKKE ændre eller slette denne konto da du så vil miste adgangen til administrationen af dine e-mail konti!

For at oprette en ny e-mail adresse under dit domæne vælges "Ny Bruger" under menupunktet: "Wizards".

Vælg først domæne.

Indtast nu:

Alias: det som skal stå foran @ (snabel a) i din e-adresse.
Fulde navn: Det viste navn når du sender e-mail vha. WebMail.

Indtast dernæst:

Adgangskode: en valgfri adgangskode til din e-mail konto.

Vælg kontotype "POP3".

Til sidst bekræft oplysningerne.

Tryk "Finnish" for at afslutte guiden.Øvrige opsætninger af e-mail:

Her kan man ændre detaljerne for kontoen. Feltet "Forward to" videresender en kopi af alle e-mails til den e-mail der er skrevet i feltet.

Her kan man sætte mailbox typen:

Mailbox Mailboxen ligger på serveren (hvis du bruger POP3 henter du dine e-mails fra serveren.
Remote address: Dine e-mails bliver videresendt til en anden e-mail uden at gemme en kopi på serveren.
NULL Hvis en mailbox sættes til NULL så kan man kun sende fra e-mail adressen. For eksempel: no-reply@mydomain.com.

Her kan mailboxen sættes op til om den skal udløbe, hvornår den skal udløbe, om brugeren skal have besked og om den skal slettes når den er udløbet. Som standard udløber mailboxen aldrig.

Her kan man sætte filtere op til hvad der skal ske med e-mails hvis de opfylder kravene i det pågældene filter. Opsætningen ser således ud:

Kriterier » Hvad der skal ske » Filter navn

Det sidste faneblad "Responder" gennemgås i guiden om webmail systemet.

Opsætning i Outlook Express
Opsætning af dit eget mailprogram . eks Outlook express 5.

Indstillinger for mailprogram:

Indgående post: pop3.mitdomæne.dk
Udgående post: "din nuværende internet udbyders udgående SMTP server"

Eksempel på opsætning af e-mail konto med nedenstående indstillinger:

Mailkonto: min-email@mitdomæne.dk
Brugernavn: min-email@mitdomæne.dk
Adgangskode: som opgivet af din administrator.

E-mail-opsætning: Åben din Outlook Express 5.

Gå ind i Funktioner og vælg Konti...

Vælg Tilføj -> Post...

Du skal først angive et navn til den e-mail konto som du ønsker at sætte op.

Herefter skal du skrive den e-mail adresse som du vil benytte.

Herefter skal du udfylde server til indgående post og udgående post. Disse servere fremgår af den mail du har modtaget fra os med dine koder.

Du skal nu angive den konto og adgangskode som du skal benytte for at hente/sende e-mail. Kontonavn er altid lig den e-mail adresse som du har oprettet under dit domæne.

Du har nu sat dit e-mail program korrekt op til at afsende og modtage e-mail.

Læse/Sende E-mail via WebMail
Læsning af e-mail via. WebMail.

WebMail fungerer på samme måde som Hotmail, Yahoo mail og andre web baserede mail klienter.

For at få adgang til WebMail skal du åbne en browser for eksempel Internet Explorer og skrive adressen på WebMailen.

Adressen til webmail er: https://webmail.1-domain.dk

Herefter får du adgang til login siden for WebMail som du har oprettet under dit domæne. Når du har udfyldt E-mail adresse og adgangskode trykkes på login.

Efter Login har du nu adgang til WebMailen. Hvis du ønsker at skrive en ny e-mail trykkes på "Ny Meddelelse".

Herefter vil du få mulighed for at vælge modtager, emne samt skrive din meddelelse. Når du vil sende din e-mail skal du blot trykke på "Send Besked"

ASP

Oprette forbindelse til Access database

Da vi ikke benytter os af ODBC forbindelse til databaser skal du benytte følgende for at få adgang til din Access database.

Nedenstående er vist et eksempel på oprettelse af forbindelse til en database, som ligger på et webhotel under www.mitdomæne.dk med en database kaldet mindatabase.mdb. Det forudsættes her at databasen ikke her beskyttet med Password.

<%
Dim conn
Dim rs
set conn = server.createobject("adodb.connection")

conn.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\database\mindatabase.mdb")

Set rs = server.createobject("adodb.recordset")
%>

Man kan med fordel gemme ovenstående kode i en særskilt fil og dernæst inkludere denne i de .asp sider hvor man har behov for at oprette forbindelse til databasen.

Herunder vises et simpelt eksempel på hvorledes man kan inkludere ovenstående kode i en anden fil hvor man ønsker at oprette forbindelse til databasen mindatabasse.mdb.

Det antages at ovenstående kode er gemt i mappen /www/ under navnet inc_conn.asp Nedenstående kode sættes ind øverst i koden på .asp siden.

<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/inc_conn.asp" -->

Vi skal nu huske at lukke forbindelsen igen, således vi ikke optager unødige ressourcer.

Dette gøres ved at tilføje følgende nederst i koden på .asp siden.

<%
Set conn = Nothing
Set rs = Nothing
%>

Ovenstående kode kan ligeledes med fordel anbringes i en særskilt fil og derved inkluderes på samme måde som vist tidligere.

Der er nu blevet oprettet en forbindelse til Access databasen. Endvidere er denne forbindelse lukket ned igen. Næste skridt er at lave et udtræk af data fra Access databasen.

Foretage simpelt udtræk af Access database

For at kunne foretage et simpelt udtræk fra en Access database forudsættes det at man har læst vejledningen 'ASP - Oprette forbindelse til Access database'.

Vi antager at vi har en database kaldet 'mindatabase.mdb' med en tabel kaldet 'KUNDER' indeholdende felterne 'Navn' og 'Telefon'.

Først opretter vi forbindelsen til databasen.

<!-- #INCLUDE VIRTUAL="/inc_conn.asp" -->

Dernæst åbner vi tabellen 'KUNDER' og laver et udtræk som vises på skærmen. Herefter lukkes tabellen igen.

<%
rs.Open "KUNDER", conn, 0, 1

Do While Not rs.EOF
   response.write rs("Navn")
   response.write rs("Telefon")

 rs.MoveNext
Loop

rs.Close
%>

Nu hvor vi har lavet det ønskede udtræk lukker vi for forbindelsen til databasen.

<%
Set conn = Nothing
Set rs = Nothing
%>

Vi har nu lavet et simpelt udtræk fra Access databasen, samt ryddet pænt op efter os igen ved at nulstille variablerne.

Benytte JMail til afsendelse af E-mail via formular

Følgende vejledning forudsætter brugen af sendmail.asp som kan hentes her: sendmail.txt (højreklik og gem som)
(bemærk at filen hedder sendmail.txt, du skal selv omdøbe den til sendmail.asp når du ligger den op på dit webhotel.)

Herunder følger en simpel formular. Du skal være opmærksom på at du selv skal ændre værdierne som står med rødt i nedenstående eksempel. Felterne som står med grønt er de værdier som du kan benytte dig af. De grønne værdier er beskrevet efterfølgende.

<html>
<head>
<title>Min formular</title>
</head>

<body>

<form method="POST" action="sendmail.asp">
 <p>Navn: <input type="text" name="Navn" size="20"></p>
 <p>Telefon: <input type="text" name="Telefon" size="20"></p>
 <p><input type="submit" value="Send" name="Send"><input type="reset" value="Nulstil" name="Nulstil"></p>
 <input type="hidden" name="dataorder" value="Navn,Telefon">
 <input type="hidden" name="email" value="deres@emailadresse.dk">
 <input type="hidden" name="emne" value="E-mail fra formular">
 <input type="hidden" name="fejl" value="min-fejl-side.html">
 <input type="hidden" name="modtager" value="min@email.dk">
 <input type="hidden" name="ok" value="min-ok-side.html">
</form>

</body>

</html>

Nedenstående er de enkelte felter i ovenstående eksempel beskrevet.

'dataorder' - Påkrævet
De felter som skal sendes videre i E-mailen til modtageren. Den rækkefølge som angives i 'dataorder' er ligeledes den rækkefølge som felterne vil stå i. Felterne i 'dataorder' adskilles ved et komma ','

'email' - Påkrævet
E-mail adresse på afsender af E-mailen. E-mail adressen skal have en gyldig syntax.

'emne' - Påkrævet
Emne på den E-mail som sendes til modtageren.

'fejl' - Valgfrit
Fejlside som vises, hvis afsendelsen af E-mailen ikke kan gennemføres.

'modtager' - Påkrævet
E-mail adresse på modtageren af E-mailen. E-mail adressen skal have en gyldig syntax.

'ok' - Valgfrit
Side som vises, hvis afsendelsen af E-mailen bliver gennemført korrekt.