1st Domain

Opsætning af e-mail i Windows Mail?

For at opsætte dine e-mail konto i Windows mail følg venligst nedenstående vejledning.

 

 • Åben Windows Mail
 • I den øverste menu vælg “Konti”
 • Tryk på E-mail (se billede 1)

Tryk på E-mail (se billede 1)

 

 • E-mail-adresse: Skriv din e-mail adresse
 • Adgangskode :  Skriv din adgangskode
 • Sæt flueben i “Konfigurer serverindstillingerne manuelt” (se billede 2)

Tryk på “Næste”

Tryk på "Næste"

Oplysninger om indgående server

 • Servertype: IMAP
 • Serveradresse: mail.web-solutions.dk  port: 993
 • Sæt flueben i “Kræver en sikker forbindelse (SSL)”.
 • Godkend ved hjælp af: Ryd tekst
 • Logonbrugernavn: Din e-mail adresse

Oplysninger om udgående server

 • Serveradresse: mail.web-solutions.dk port: 465
 • Sæt flueben i “Kræver en sikker forbindelse (SSL)”.
 • Sæt flueben i “Kræver godkendelse”.

Tryk på “Næste”

Tryk på "Næste"

If you need to change existing account settings here you can find how to do it.

First step:

 • Open Windows Mail client
 • Right click on your account name (see picture 4)
 • Go to properties

Go to properties

Second step:

 • Go to server tab (see picture 6)
 • Select “Log on using clear text authentication”.
 • Outgoing server: Tick “My server requires authentication”
Outgoing server: Tick "My server requires authentication"

Last step:

 • Go to Advanced tab
 • Outgoing mail SMTP: Tick “Server requires a secure connection (SSL)” Port: 465
 • Incoming mail IMAP: Tick ” Server requires a secure connection (SSL)” Port: 993

Go to Advanced tab

Click OK to finish.

Your account is now configured. If for some reason you are still unable to use your e-mail client  please contact us .