1st Domain

Hvordan sender jeg e-mails med SMTP Auth? .NET eksempel

Herunder er et eksempel på hvordan du kan sende e-mails fra din hjemmeside med .NET.
Du skal blot ændre værdien user@domain.tld” til den e-mail addresse du ønsker at sende fra, samt skrive din adgangskode og en modtager (string to).
Bemærk at dette kode eksempel kræver at du angiver din adgangskode, dette skyldes at vores system kræver SMTP Auth før du kan sende igennem vores mailservere.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Net.Mail; 
using System.Net; 

namespace Email { 
  class Program { 
    static void Main(string[] args) { 
      string SMTPhost = "mail.web-solutions.dk"; 
      int SMTPport = 465; 

      string from = "user@domain.tld"; 
      string password = "password"; 
      string to = "user2@domain.tld"; 
      string subject = ""; 
      string body = @""; 

      MailMessage message = new MailMessage(from, to, subject, body); 

      SmtpClient client = new SmtpClient(SMTPhost, SMTPport); 
      client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential(from, password); 

      try { 
        client.Send(message); 
      } 
      catch (Exception ex) { 
        Console.WriteLine("Exception caught: {0}", ex.ToString()); 
      } 
    } 
  } 
}